måndag 17 augusti 2009

Skandaloljetankern i Langesund.

På väg till Stora Bält Cup hörde vi på nyheterna om skandalbåten Full City som gått på grund precis utanför Langesund. Det visade sig att den kinesiska besättningen hade ankrat upp utanför Langesund i väntan på att komma i hamn längre in i fjorden. Det är ganska vanligt med stora tankbåtar uppankrade precis utanför Langesund.

Copyright Markus Lundgren.


På natten var det förutspått stormvindar, så övriga uppankrade båtar åkte längre in i fjordsystemet för att söka lä. Ryktet går dock om att besättningen på det Panamaregistrerade fartyget inte hade kontakt med land, bland annat beroende på deras nästan obefintliga engelska, och istället passade på att göra service på motorn, vilket man säkert inte får göra utan vidare. När så vinden ökade till stormbyar knäcktes ankarkättingen, och eftersom motorn var isärplockad hade man ingen möjlighet att köra därifrån. Fortsättningsvis säger ryktet att man istället för att ringa på hjälp istället i panik försökte plocka ihop motorn. När larmet till slut gick var det alldeles för sent för en räddningsinsats. Språkproblemen ska dessutom ha försvårat situationen ytterligare.

De 5-6m höga vågorna pressade fartyget in mot land och slutligen kraschade Full City på en stor klippa inne vid land. En 3-4m hög klippa trängde in i skrovet, och båten var nu så skadad att även om man skulle få loss den från grundet så skulle den sjunka ganska omgående. Maskinrummet hade ca 2m vatten.
Full City var lastad med ca 1200 ton bunkerolja, och man uppskattade att ca 150 ton rann ut direkt utan någon som helst kontroll. De hårda vindarna och strömmen förde dessutom olja tiotals landmil längs med kusten och försvårade saneringsarbetet ytterligare.

Langesunds udde precis söder om byn med de gamla militärforten blev direkt ett populärt utflyktsmål för folk från trakten, med utsikt över fartyget och räddningsoperationen.


Räddningsfartygen hade sin bas precis utanför vårat boende inne i Langesundskanalen. Som ni ser var även svenska Kustbevakningen där med åtminstone 3 stora fartyg, och ett stort antal mindre båtar.
Greenpeace var självklart representerade, även om flaggskeppet Rainbow Warrior vid detta tillfälle var upptaget med förberedelser inför stendumpningen i Kattegatt.


På gästbryggan utanför vårat hus kunde man se en och annan fritidsbåt som råkat i närkontakt med oljan.Många områden var avspärrade med länsar som skydd för drivande oljeflak.En dunk som markerade en tina eller liknande vittnade om att oljan dragit förbi här.


En och annan oljeskadad fågel såg vi också.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar