torsdag 12 april 2012

Grymt öringfiske!

Mattias hade grymt fiske på onsdagen: 15 öringar, varav 7 var över 45cm!! En fisk fick hänga med hem till pannan. Han hälsar att pappa Håkan även tog 5 öringar på kvällen och att det varit riktigt bra fiske överlag, med väldigt fin storlek på fisken. Sedan 1 april har duon tagit 52 öringar, varav bara ca 8 st varit under 40cm! De allra flesta har fått gå tillbaka, som alla vet är ju konditionen på havsöringen generellt som sämst i april jämfört med resten av sommarhalvåret.

Att det fina fisket har att göra med att Kungsbackafjorden blev naturreservat 2005, med bland annat skärpta regler kring nätfisket, är ingen dålig gissning. Nätförbudet på djup grundare än 3m är otroligt viktigt då näten under våren annars tar enormt mycket fisk som dessutom nästan alltid är i dålig kondition.
Under det senaste decenniet har det dessutom jobbats mycket med biotopvård i Kungsbackaåns och Rolfsåns vattensystem och bäckarna i dessa vattendrag har fått en allt bättre kemisk status efter att mängden näringsämnen från främst jordbruket har minskat stadigt. Övergödda vatten riskerar oftare att drabbas av syrebrist, vilket drabbar laxfamiljen hårt.
De minskade sura nedfallen har också lett till en generell förbättring av vattenkvaliteten i Västsverige, som ju överlag är kalkfattiga trakter. Trenden är positiv, men det krävs dock fortsatt kalkning eftersom det fortfarande finns mycket föroreningar bundet i marken. Därför undrar man lite varför regeringen sänkt kalkningsanslaget med 10% i år. Det innebär att vissa vatten nedprioriteras och därför inte kommer att kalkas i år.

//Markus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar