måndag 28 oktober 2013

Lekande röding och öringspaning vid Vättern

Var i närheten av Vättern och passade på att spana både på öring och röding. Var bland annat förbi Hjoån där man föredömligt byggt flertalet omlöp förbi diverse gamla dammar och vandringshinder. Länsstyrelsen i Jönköpings län är - i den sfären jag arbetar i - ansedda som en av de allra mest proaktiva länsstyrelserna i landet vad gäller vatten- och fiskevård. I Jönköping finns också annat kompetent folk, inte minst på Jordbruksverkets Fiskerienhet. Jordbruksverket har sedan Fiskeriverket lades ner främjandeansvaret för sportfisket i Sverige. Havs- och Vattenmyndigheten i sin tur, som i stor omfattning ersatte Fiskeriverket vid halvårsskiftet 2011, har bland annat förvaltnings- och regleringsfrågor som rör våra fiskresurser som sitt ansvar.
Bra spanläge.


Fina miljöer kring Vättern.


Sammanflödet av omlöp + huvudfåra i Hjoån nedströms ett av vandringshindren. Rödinglek Huskvarna hamn

Inte världens bästa filmklipp, men en stor hane cirkulerade runt en mindre hona som han försökte ha koll på inne i hamnbassängen i Huskvarna hamn, även om det brukar vara honan som är chef i sängkammaren. För rödingen alltså.
   Ni ser nog, trots dåliga filmförhållanden i klippet nedan, hanens tydliga vita fenkanter och kraftiga färgnyanser så här i lektid. Honan syntes nästa bara när hon öppnade munnen. Bättre klipp på detta fick jag förra året från samma plats. De rekommenderas för den intresserade (länkar nedan), särskilt klippet i del 1 när länsfiskekonsulent Anton Halldén pratar rödingfakta i bakgrunden på ena klippet. I del två har ni fylligare fakta om rödingen i Vättern och konkret befruktning av rom i ett ganska lyckat klipp.
Del 1: http://teamisola.blogspot.se/2012/10/rodinglek-del-1.html
Del 2: http://teamisola.blogspot.se/2012/11/mer-om-vatternrodingen.html

/MackanInga kommentarer:

Skicka en kommentar