lördag 11 oktober 2014

Provtagning i Rolfsån

Undersökning av fiskbestånden genom elfiske, samt insamling av laxungar för provtagning av laxparasiten Gyrodactylus salaris. Kungsbackas eminente kommunekolog Anders Gustafsson assisterade.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar