onsdag 22 oktober 2014

Undervattensfilm lekande röding (del 2)

En till film från måndagen. Samma par som börjat känna på varandra inför leken. Jag såg tyvärr ingen konkret lek, alltså med rom och mjölke. Det är kanske lite tidigt. Rödingen leker vanligtvis på 1-5 meters djup ovanför flera lager av sten och i Vättern finns det ett 30-tal aktiva lekplatser dokumenterade under de senaste åren, i stort sett samtliga på östra sidan Vättern. Hanen känns igen på de tydliga vita kanterna på fenbaserna - honan har klart mindre vitt och syns klart sämre i vattnet.

Notera hur hanen är mer aggressiv och cirkulerar mer över området samtidigt som han försöker hålla ordning på honan. När det är dags för lek och romsläpp cirkulerar honan över ett mycket begränsat område, kanske bara några kvadratdecimeter. Det är tydligt att honan är chef för om det ska bli någon parning eller inte (det gäller oftast hos däggdjuret Homo sapiens också har jag hört).
För den som är i Jönköpingstrakten i helgen rekommenderas Rödingens och öringens dag. Trevligt arrangemang med kompetenta guider, vanligtvis från länsstyrelsen.

1 kommentar: