fredag 3 juli 2009

Intressanta fångster från Kosterfjorden!

Vi pratade just med Dan Calderon från GHFK-teamet Nessie. Han läser just nu en artkännedomskurs på Göteborgs Universitets forskningsstation på Tjärnö utanför Strömstad. När jag läste kursen på vintern för 1,5 år sedan var vi ute på en provtrålning i bland annat Kosterfjorden, och om jag minns det rätt fick vi bland annat 2 klorockor, en liten skoläst, en silverfisk (nära släkt med guldlax), en pigghaj, och mängder med små koljor på den trålningen.

Dan har, som den havsfiskare han är, tagit steget längre och självklart tagit med båten upp. Sista tiden har givit Dan en del intressanta fångster i området, bland annat en brunsnultra på 230gr. Just brunsnultran har kommit upp ett par stycken i området och i Langesund, nästan rakt över Skagerack på norska sidan, har vi fått den på riktat fiske på Langesundsfestivalen flera år i rad.

Än mer intressant var dock den blåkäxa som Dan & Co nyligen tog på bara 80m djup i Kosterfjorden! Den vägde visserligen bara ca 200gr, men är ändå en cool spöfångst därifrån. Samtidigt togs även en mindre kungsfisk.

Kosterfjorden är ju unik på det vis att den får vatten från en liten avstickare med salt (tungt) och kallt Atlantvatten som passerar södra Norge innan den drar ner längs Bohuskusten. Förutsättningarna möjliggör för djuplevande arter att leva på grundare vatten än där de vanligtvis finns, samt inte minst i väldigt kustnära habitat. Ett liknande förhållande har Gullmarsfjorden, som är Sveriges enda tröskelfjord. Gullmarsfjordens problem är dock att vattnet här endast byts ut vid ett tillfälle under året. Detta sker normalt omkring februari, i samband med friska vindar från omkring ost och nordost. Vissa år är vattenutbytet mindre än vanligt. Detta i samband med de stora mängder näringsämnen (främst kväve och fosfor) som hamnar i fjorden via bland annat Örekilsälven, gör att (främst) de djupare liggande bottnarna drabbas av syrebrist. En tydlig gradient syns ju djupare man kommer i Gullmarsfjordens centrala djupbassäng. Framåt höst-vinter kan det därför i vissa områden av Gullmarsfjorden vara omfattande syrebrist på områden djupare än 70-90m. Om jag inte minns fel är maxdjupet 120m. Fisk är en av de första organismgrupperna som flyr dessa områden.

Dan är även involverad i det projekt som ur forskningssynpunkt spöfångar, märker och returnerar den hotade knaggrockan i Strömstadområdet. Det verkar även finnas relativt goda bestånd av hälleflundra och klorocka i området. Tyvärr är det dock flera decennier sedan det togs slätrocka i området.

/Markus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar