torsdag 8 juli 2010

Nya myndigheten försenad.

Isola erfar att etableringen av den nya havs- och vattenmiljömyndigheten i Göteborg, med tänkt start 1 januari 2011, är försenad. För de med insyn i arbetet kom detta sannolikt inte som en överraskning, då arbetet tagit lång tid sedan regeringens särskilda utredare Marie Hafström presenterade ett förslag på organisation i februari tidigare i år. Detta, tillsammans med mer information om nuvarande problematik, har vi tidigare skrivit om i en artikel här på sidan, klicka här. Nytt etableringsdatum blir istället 1 juli 2011.

En av huvudriktlinjerna för den nya myndigheten blir att verka för ett bevarande och hållbart nyttjande av havs- och vattenmiljöer. Att fiskeriförvaltningen minst sagt inte har fungerat särskilt bra är en av de stora frågorna att brottas med. En skillnad mot tidigare organisation är att Jordbruksverket nu tar över ansvaret för själva främjandet av fiskenäringen, samt även fritidsfisket. Jordbruksverket får även ett helhetsansvar gällande föreskrifter och tillsynsvägledning, vilket anses bli en bättre uppdelning än tidigare. Det rent miljöskyddande arbetet hamnar dock på den nya myndigheten.

Under hösten ska det bland annat tas fram förslag på hur en reformerad fysisk planering av det svenska territorialhavet och den ekonomiska zonen kan utformas, vilket känns väldigt angeläget. Dessutom undersöks vilka delar av Fiskeriverkets nuvarande forsknings- och utvecklingsverksamheter som bör ingå i den nya myndigheten, samt om vissa delar bör överföras till exempelvis universitet, till privat regi eller rent av avvecklas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar