torsdag 9 januari 2014

Händelser som hänt - och snart kommer årssammanställningen!

Då så, efter ett välbehövligt juluppehåll är vi tillbaka, och innan vi till helgen kör igång med den traditionella summeringen av det gångna fiskeåret med topplistor för diverse arter så kommer nedan betraktelser från de senaste veckorna. Man vilar ju inte på hanen under lediga dagar utan ägnar sig givetvis åt väsentligheter som att läsa nya forskningsrapporter och remisser.
"-Det är inte farligt att vara galen om man vet om det."
Det har blivit lite lakefiske under ledigheten, dock med klena resultat.
Det har vevats i media de senaste veckorna så de flesta av er har nog snappat upp det, men jag var på själva seminariet och hoppas ni tar er tid att läsa detta stycke, om ni vill få faktan rätt.
Det här är viktigt: det är i nuläget mer torsk än på länge i Östersjön. Detta snappas gärna upp och förmedlas vidare av media och yrkesfiskelobbyister, och av de som inte läser hela texten. Det stora problemet är att det är väldigt få stora individer, rent av väldigt få individer över 45 cm. Det hårda yrkesfisket har nu fått konsekvensen att det på relativt kort tid skett en storleksberoende selektion. Så fort fiskarna kommer över minimimåttet 38 cm fiskas de upp, nästan. Småvuxna individer som blir könsmogna tidigt och undviker att fastna i trålarna har därför bra chans att föra sina gener vidare. De ekologiska konsekvenserna kan bli katastrofala. Även för yrkesfisket blir konsekvenserna allvarliga eftersom de vill ha stor fisk att sälja, i konkurrens med torsken från Barents hav.

Kalla fakta:
# Det tog 70 % mer tid att fånga samma mängd torsk i jan-mars 2013 jämfört med samma kvartal 2012.
# 2003 var det senaste stora inflödet av saltvatten, som är viktigt för torskens reproduktion.
# Syretoleransen för torsk är 2 ml syre/l vatten. Stora områden i Östersjön har lägre syrehalt.
# De syrefattiga områdena ökar i Östersjön och har större effekt på bestånden än både konkurrens och födotillgången av sill/skarpsill. Detta genom att syrefattiga områden:
  • påverkar fysiologin
  • tvingar torsken att leva i pelagialen (mellanvattnet)
  • reducerar bentisk föda (bottenlevande föda)
  • förstärker konkurrensen eftersom mer fisk koncentreras på mindre ytor
Den lilla djuphavslevande blåkäxan (Etmopterus spinax) är en välkänd agntjuv för oss som havsfiskar på stora djup i Skagerrak. En ny forskningsrapport visar på fyndet av ljusorgan, så kallade fotoforer, som sitter i framkant av fenorna precis bakom blåkäxans piggar. Fotoforerna tros antingen lysa i samma form som piggarna (en imitation), alternativt göra att själva piggarna lyses upp. Det hela är en försvarsmekanism mot predatorer nere i kolmörkret. Det hela kompletteras av blåkäxans häftiga buk, som i dagsljus ser ut som lilafärgad sammet (det svarta magpartiet på bilden nedan). Detta parti har stora mängder fotoforer, vilket utgör ett ljuskamouflage som får buken att smälta in mot en ljusare bakgrund för en predator som tittar på fisken underifrån - counterillumination på engelska.
Fiskars form är i många fall resultatet av ett selektionstryck över årtusenden. Skarpsillens vassa V-formade buk i vattnets brytningsindex gör den svårupptäckt underifrån (på samma sätt som många arter är svarta på ryggen för att synas dåligt sedda ovanifrån mot botten/mörkret). Ett slags morfologiskt kamouflage, om jag minns mina universitetskurser rätt.
   Jag har för övrigt själv stuckit mig flera gånger på sprattlande blåkäxor (och även pigghajar). Såren har i flera fall gjort riktigt ont, blött ordentligt, orsakat svullnad och blåmärken, samt faktiskt orsakat ärr som inte läkt riktigt bra.

Forskningsrapporten hittar du här.


Vandias årssammanställning innehåller som vanligt en hel del grymma fiskar. Läs mer här.


Rundar av med ett filmklipp av vår huslake som på jobbet gärna ägnar sig åt att tugga mask: Avslutningsvis - för den intresserade - en lite fylligare nyhet om förslag på nya regler för lax- och öringfisket på Västkusten:
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har kommit med ett förslag som i grunden skulle skydda Atlantlaxen i de 23 vattendrag som hyser laxreproduktion på Västkusten (från Rönne å och norrut). I korta drag är bestånden på flera håll illa ute. Ett laxfiske med nät har dessutom dykt upp i södra Kattegatt, och fångsterna var betydande under 2013, vilket är extra känsligt då fisket dels sker på blandbestånd (från många olika åar) samt att Atlantlaxen inte innefattas i kvotsystemet. I förslaget är fiske efter lax med nät förbjudet djupare än 3 meter.

I samma remiss har man även föreslagit en bag limit för sportfisket efter havsöring/lax på två fiskar/dygn. Bakgrunden är att man sett en minskning av öringyngel i vattendragen de senaste tre åren. Givetvis är det bra att HaV är proaktiva i fiskevårdssammanhang, även om många ställer sig lite frågande till dataunderlaget då vi just nu upplever det bästa öringfisket på många år från Kungsbacka och en bra bit upp i Bohuslän. En förklaring (personlig gissning utan att ha sett dataunderlaget) kan vara att trots minskande tätheter i vattendragen så är den totala populationen större tack vare ett mångårigt arbete med att riva ut vandringshinder och därmed skapa större reproduktionsytor. En bibehållen kalkning är också väldigt viktigt. De senaste årens stentuffa vintrar kan också ha påverkat romkornens och ynglens överlevnad i vattendragen negativt.

Den stora snackisen har varit att nätfisket inte stramas åt bättre (utöver skärpta regler i våras), men givetvis ska även vi sportfiskare ta vårt ansvar och jag ser det hela som ett bra incitament för att driva på frågan om att helt få bort de mängdfångande redskapen innanför 3-meterskurvan. Ytterligare en personlig reflektion är att när beståndet i stort är så starkt som det nu är och det dessutom kommer en bag limit så borde man från myndighetshåll öppna upp möjligheten till att förlänga öringsäsongen till havs åtminstone en månad, och varför inte året ut? För egen del kan öringpremiären ligga 1 maj istället, som kompensation.

Nyhetssammanfattning + länk till remiss här.

Hallandsfiskarnas ordförande Viking Bengtsson har som vanligt kritik och egna synpunkter - klicka här för att lyssna./Markus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar