söndag 29 januari 2012

Fina Kungsbackafjorden

Vad som antagligen är Isolas hemmavatten numero uno, Kungsbackafjorden, börjar att lägga sig lite till följd av den senaste tidens kyla. Kylan ser dessutom ut att intensifieras under den närmaste veckan och isfisket är redan i full gång i vår region. Ta det försiktigt bara, på de större sjöarna är det antingen isfritt eller svaga isar fortfarande.

onsdag 25 januari 2012

Mycket lästips nu :-)

Den årligen utgivna rapporten Havet är enligt mig gigantiskt bra läsning för den som vill uppdatera och allmänbilda sig övergripande i frågor som rör fiskbestånd, miljöpåverkan och andra aktuella frågor för våra havsområden. Havet 2011 har varit ute ett litet tag, men jag har själv inte hunnit hugga in på den förrän ikväll. Utmärkt kvällslektyr för den natur- och fiskeintresserade, om än lite deppig läsning kring våra fiskbestånd och övergödningssituationen. Ingen nyhet dock.

Du hittar hela rapporten här. Saxat ur rapporten:

# Torskbeståndet i Kattegatt är idag nästan borta på grund av överfiske.
# Torskbeståndet i Kattegatt har minskat till en tjugondel jämfört med på 1970-talet och är kanske ett av världens mest hotade torskbestånd.
# Förbudet av drivgarnsfiske på lax 2008 har ännu inte gett förväntad positiv effekt på Östersjöns vildlaxbestånd. Sannolikt på grund av ökat långlinefiske och minskad överlevnad av ung lax.
# Syresituationen i Egentliga Östersjöns utsjöområden ligger kvar på den sämsta nivån sedan mätningarna började på 1960-talet.
# Rekryteringen av ål fortsätter att minska i hela Europa. I svenska vattendrag har mängden ålyngel minskat med 95 procent sedan 1950-talet. Från och med 2012 införs ett totalstopp för ålfiske på Västkusten.
# Överfiske har idag förändrat Västerhavets ekosystem på ett dramatisk vis. Populationerna av nästan samtliga större marina fiskarter har minskat med över 70 procent, flera kommersiellt viktiga bestånd har kollapsat, och flera lokala kustbestånd av t.ex. torsk, bleka och kolja tros vara utrotade. Förlusten av stora rovfiskar anses ha lett till en trofisk kedjereaktion ned i näringsväven som har förvärrat övergödningsproblemen längs kusten.

söndag 22 januari 2012

Ännu en klassiker:


Isabella Lövins "Tyst hav" var boken som verkligen rörde om i grytan, 13 år efter Värna Västerhavet. Lövin lyfte problematiken till en hög politisk nivå och skapade på riktigt en debatt och en opinion kring misshushållningen av våra hav där detta tidigare saknats. Framgången med boken, som ledde till flera tunga journalistiska utmärkelser, ledde sedermera till att hon kandiderade till Miljöpartiet och numera är EU-parlamentariker inom fiskerifrågor för samma parti. Hennes hemsida hittar du här.

Senast nu i veckan utsågs hon till Sveriges tredje miljömäktigaste i tidningen Miljöaktuellts årliga sammanställning. Den kompletta listan kan du hitta här. Våra vänner i Göteborgs Havsfiskeklubb utsåg henne för övrigt till Årets Havsfiskare 2007 och vad jag minns var det inget gnäll om den utmärkelsen just det året.Jag misstänker väl att titeln på boken, som jag som synes faktiskt har ett signerat/dedikerat exemplar av, hämtat inspirationen från Rachel Carsons i miljösammanhang megaklassiska Tyst vår (Silent Spring). Boken, från 1960-talet, innebar en revolution för miljörörelsen i särskilt USA, men reaktionerna spreds över stora delar av västvärlden, med politisk debatt som följd. Biologen Carson, som efter boken blev en förgrundsfigur i miljörörelsens fortsatta arbete i USA, kritiserade den flitiga användningen av bekämpningsämnen, främst DDT. Referensen till "tyst vår" var väl ungefär att utrotningen av insekterna skulle leda till att fåglarna saknade mat, med följd att fåglarna skulle dö - en vår utan fågelsång.

Som många av er vet var DDT en bidragande orsak till pilgrimsfalkens akuta beståndssituation i Sverige under 1950-1970-talen. DDT, sedan decennier förbjudet över större delen av världen, lagras i fettvävnader och anrikas i näringskedjan. Toppredatorer som rovfåglar drabbades hårt, bland annat genom att äggskalen förtunnades, med följd att äggen gick sönder vid ruvning. Färre ägg lades också.
Nedbrytningstiden hos DDT räknas också till några decennier, vilket innebär att det fortfarande finns DDT och liknande ämnen i mark och vatten, men DDT förespråkas faktiskt fortfarande som bekämpningsmedel i malariadrabbade områden i Afrika. Nyttan överväger helt enkelt skadan i det fallet.

Trevlig vecka!
/Markus

onsdag 18 januari 2012

En klassiker!

När Värna Västerhavet kom 1994 var den lika mycket ett tidsdokument över en svunnen tid som den var en larmklocka. Boken var tillägnad politiker och beslutsfattare, i hopp om att dessa skulle inse allvaret med utfiskningen av Västerhavet. Med gästförfattare i form av kända namn från exempelvis Greenpeace, Svenska Naturskyddsföreningen, Länsstyrelsen och Sportfiskarna själva gav boken tyngd i debatten, och var en föregångare i att inse allvaret, samt att tänka ekologiskt. Sportfiskarna lade även fram konkreta förslag på skyddsåtgärder - åtgärder som man än idag kämpar för och som i flera fall visat sig vara mycket lyckade.

Olof Johanssons egna ord om sin legendariska sportfiskefångst av håbrand 1977 och Jan Olssons kärleksfulla berättelser om möten med tonfisk och brugd utanför hans älskade Pater Noster-skär på 1960-talet, det är åtminstone i min värld så klassiskt det svenska sportfisket kan bli.

Samtidigt innebär boken en sorglig insikt om att kunskapen om misshushållningen av våra hav har funnits länge, men att politiker och beslutsfattare av bekvämlighetsskäl har hållit yrkesfiskarnas starka organisation om ryggen. Jag tycker själv, född på 80-talet som jag är, att det ofta känns lite vemodigt. Jag har ju aldrig fått vara med på den tiden det verkligen var ett bra havsfiske. Tänk vilket fantastiskt fiske vi hade haft med en normal hushållning av resurserna, i kombination med 2000-talets revolution i form av stumma linor, fina ekolod och precisa navigatorer som alla med båt nu har råd med!

Nåväl, jag vill inte avsluta i vemod så här sent på kvällen, så jag rundar av med att säga att jag tror att allt fler beslutsfattare nu börjar förstå vikten av ett ekologiskt tänk (vi biologer/naturvetare talar om den så kallade ekosystemansatsen). Jag håller just nu själv på att sammanställa lite fakta kring "sportfiskets värde" inför en debatt lite längre fram, och det kommer alltfler studier på det området som visar på vikten av exempelvis möjligheten till att ta sig ut och fiska - helst i friska vatten på friska fiskbestånd. Ni lär väl kanske få er en faktagenomgång av det också, kära läsare :-)

Avslutningsvis: läs boken för sjutton!
/Markus

tisdag 17 januari 2012

"Sella gå te!"

Sillen går till i Kungsbackafjorden får vi höra. Blandad storlek verkar det vara. Som vanligt kan det vara lönt att kolla längs med kanterna av djuprännan från Fjordskär och in till Brokö, men den senaste veckan har det spöfångats sill ända inne mot Kalvö. Ut och fiska!

söndag 15 januari 2012

Föreläsningsserie med Falklind!

Måndag-torsdag kan den som bor i Ale, Kungälv, Stenungsund eller Skärhamn med omnejd kolla in Martin Falklinds föredragsturné. Kvällsföreläsningarna, med start kl 19, arrangeras i samarbete med Sportfiskarna, Studiefrämjandet och lokala sportfiskeklubbar. Intäkterna går till fiskevårdsarbete och ungdomsaktiviteter. Alla under 18 år går in gratis och kommer att få läs- och sevärt material från Sportfiskarna och Fiskejournalen! Sportfiskarna finns även på plats med sitt utbud av böcker kring vatten- och fiskevård.
(Klicka på bilden för större version)

fredag 13 januari 2012

Jajamän!

Nu sitter mina nya ledord uppe ovanför skrivbordet på nya jobbet!

/Markus

onsdag 11 januari 2012

Läckert bildspel!

Från och med helgen kommer Isolabloggen vara igång som ni är vana att se den - med läsvärt material flera gånger i veckan! Extremt mycket jobb har ju den senaste perioden gjort att det saknats. Vi mjukstartar med att tipsa om ett bildspel, där samtliga bilder är tagna längs västkusten.

denna länk finns bildspelet "Där kust möter hav" med tillhörande information. Med bildspelet, som är en kärleksförklaring till den svenska västkusten, hoppas fotograferna Magnus Persson och Tobias Dahlin att vi ska värna mer om våra hav. Bilderna är väldigt sevärda!

Tight Lines!