måndag 31 december 2012

Gott nytt fiskeår!

Teamet vill önska alla ett riktigt bra fiskeår 2013! Snart kommer vår fångstsammanställning för 2012. Vi passar även på att tipsa om ett ekologiskt vin som kanske faller någon sportfiskare i smaken... ;-)

lördag 29 december 2012

Summering:

Kvällen levererade 12 Vänernlakar, där min guide Fredrik Nilsson (Tinca) tog 8, inklusive de största... En sämre guide kan man ha - Fredrik har fiskat lake i snart 30 år och har 46 lakar över storfiskgräns 4,0kg på sitt samvete, ett helt otroligt facit!

Tyvärr var det inga stora hemma idag (två kring 3kg i topp) och Fredrik var förvånad/missnöjd med att toppvikterna saknades. Tidigare i veckan har Fredrik fått upp till 4,75kg.

Fisket med Vectra-skallar apterade med nors eller siklöja var oerhört charmigt och dessutom väldigt enkelt, precis som fisket efter piggvar på sommaren kan man säga. Riktigt kul att komma ut, det var ett bra tag sedan för min del! Förhoppningsvis blir det ett till pass innan helgerna är slut.

Tight Lines!
Markus

måndag 24 december 2012

God Jul!

Teamet vill hälsa alla vänner en riktigt God Jul! Nedan så stämningsfullt det kan bli - nytagna bilder på en lokal öringbäck i vinterskrud!torsdag 6 december 2012

Gott om snö, ont om pengar till vattenvård

Svenskt sportfiskes högborg i vinterskrud.

Det blev en övernattning på huvudkontoret tack vare de stora snömängderna som med hjälp av kraftig blåst ställt till det för resenärer i Stockholm med omnejd. Snökaoset (som det så populärt kallas i media) sammanföll med vår julfest och gav lite extra tid för insnöade kollegor från 6 kontor att diskutera frågor som rör oss sportfiskare.

Allvarligast är givetvis regeringens kraftiga neddragning av miljöbudgeten - exempelvis 235 miljoner kronor mindre för havs- och vattenmiljöanslaget. Detta motsvarar en tredjedel av hela anslaget och är pengar som Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) bland annat fördelar ut till länsstyrelserna för miljöarbetet under ytan. I den budgeten ryms bland annat hela behovet för kalkningen, där kostnaderna legat på ungefär 200 miljoner kronor årligen. Nästan lika mycket som neddragningen med andra ord. Länsstyrelserna runt om i landet får helt enkelt mindre pengar (närmare bestämt 126 milj kr) och tvingas prioritera vilka åtgärder som är viktigast.
Elfiske i Rolfsåns vattensystem - kalkeffektsuppföljning.

Att HaV utpekat kalkningsverksamheten som prioriterad innebär ändå att länsstyrelserna i många fall tvingas prioritera annat eller dra ner på kalkningen i vissa sjöar och vattendrag. Västsverige är hårt drabbat och som exempel är nästan alla laxbestånd på västkusten beroende av att vattnen kalkas! Med minskad kalkning riskeras återförsurning och höga naturvärden som det satsats på i många vattensystem - som laxfiskar, flodpärlmussla och andra skyddsvärda organismer - riskerar att försvinna. De mångmiljonbelopp som då satsats för att upprätthålla pH-värdet kastas helt bort till följd av nedskärningar i en budget satt av en regering som det senaste året försökt stärka sin gröna position.

För alla som jobbar med miljöfrågor (exempelvis våra samarbetsorganisationer WWF och Naturskyddsföreningen) har neddragningarna varit lika heta potatisar som hos oss. Väldigt mycket av miljöarbetet som sker baseras på projekt där finansieringen kommit från just dessa pengar. Åtgärderna för att skydda fiskbestånd och restaurera vattenmiljöer bromsas kraftigt upp, samtidigt som arbetet med att nå de av riksdagen uppsatta miljömålen blir ännu mer omöjligt. Lägg därtill fleråriga projekt som inte kan färdigställas på grund av att det saknas finansiering.
Izaak Waltons "The Complete Angler", Hemingways "Den gamle och havet" och miljöklassikern "Tyst vår" - självklara klassiker i en välmatad fiskebokhylla.

Allra värst var nog ändå pressmeddelandet som gick ut i samband med höstbudgeten. Där menade miljöminister Lena Ek, som ersatte kritiserade Andreas Carlgren (vargfrågan var ju inte särskilt välskött då man tillät jakt på ett starkt hotat bestånd med naturlig utbredning i Sverige) för att regeringen ville "stärka sin gröna position", att "regeringen satsar 2 miljarder" de kommande åren på miljöarbetet i våra vattenmiljöer.
   Miljöorganisationerna hade lätt att hålla sig för skratt. På bästa politikermanér pratar man bara om den summa som finns kvar och nämner inte något om den enorma besparing (någon miljard på en flerårsperiod) som görs på vattenvården i Sverige. Omöjligt att veta för den som inte följer miljöfrågorna, och det är såklart inte ens 1 på 1000, men nu är ni några hundra till som vet...
Dagens bästa var nog ändå den bil jag såg som erbjöd support inom datafrågor. Hade det varit min bil hade jag definitivt sett till att få på en ny logga på den nya dörren. Eller?

/Markus