måndag 27 juni 2016

Potentiell rekordberggylta fångad!

Under söndagen ringde fiskebroder Anders Wernbo och frågade lite upphetsat:
"-Vad är svenska rekordet på berggylta?"
"-2,30 kg", svarade Isolas kalenderbitare Markus snabbt.
"-Okej, vi visste att det var något sådant, men den här är större..."

Fångsten gjordes av rutinerade Martin Karlsson, i lag med Peter Johannessen och Anders, alla tre mycket rutinerade berggyltametare. Fångsten gjordes i Gullmarsfjorden men i övrigt vill grabbarna avvakta kontroll av våg och övrig granskning för att fisken eventuellt ska kunna slå det 41 år gamla rekordet. Som synes på bilden var fisken extremt fet och det är värt att nämna att grabbarna hade fisken i en vattenfylld balja mellan vägning, mätning och foto innan de återutsatte fisken - föredömligt! Därför måste en kontroll av vågen ske, precis som skedde med gäddrekordet nyligen.

Hur som helst - grattis till en helt fantastisk fångst hälsar vi!! Tack också till gänget för lån av foton.

I förbifarten kan vi nämna att det fångades en pigghaj på ca 12 kg som bifångst på en turbåt i helgen, också det (en bra bit) över svenska rekordet. Pigghajen är som alla vet i nuläget fredad genom Fiskeriverkets föreskrifter (vi hoppas såklart att beståndsåterhämtningen gör att vi snart får fiska den igen) och denna lagstiftning innebär att man dels inte får fiska riktat efter arten, dels inte får hantera den "mer än nödvändigt för att snabbt och skonsamt kunna återutsätta den". Att posera med fisken framför en kamera räknas inte som nödvändig hantering och är alltså rent juridiskt ett brott mot dessa föreskrifter (dessutom snyggt dokumenterat i samma sekund). Bara ett tips om ni råkar fånga en fredad art som pigghaj, för liten havsöring eller lax med fettfena som måste återutsättas... Däremot kan fisken fotas liggandes i håv i vattnet, om det är så att man måste dokumentera fångsten.

5 kommentarer:

 1. I FIFS 2004:36 går det att läsa följande:
  8 § Fisk av viss art som
  1. fångas under tid när förbud mot fiske efter arten råder,
  2. fångas med redskap eller metod som inte är tillåten för arten, eller
  3. inte håller för arten föreskrivet minimimått
  ska genast släppas ut i vattnet, vare sig den är levande eller död. Sådan fisk får inte heller föras in i landet, landas eller saluhållas här.

  Är det juridiskt prövat till prejudicerande instans att ett snabbt foto ovan vatten i samband med avkrokning är ett lagbrott? Eller finns det någon proposition till lagstiftningen som förtydligar hur paragrafen ska tolkas?

  Att man inte får fiska efter fredade arter är givet och det är naturligtvis bra om det går att undvika att lyfta upp dessa fredade arter ovan vattenytan om så bara för ett ögonblick. Men jag är nyfiken på var gränsen går för att det ska röra sig om ett faktiskt lagbrott? Varför skulle det vara okej med ett håvfoto när det enda lagstiftningen anger vad gäller tid är "genast"?

  SvaraRadera
 2. Hej!

  Aldrig prövat (vad jag vet), men länsstyrelsen tänker säkert tankarna. Fotografering och vägning är exempel på onödig hantering som inte ryms inom ramen för att fisken "ska genast släppas ut i vattnet". Jag har diskuterat detta med mina kollegor på Sportfiskarna flera gånger. Lagstödet i FIFS:en är ganska tydligt tycker jag som förvisso mest läst miljörätt av alla juridikkurser som finns, men det är myndigheternas tolkning av regelverket också och ”ett snabbt foto” är långt ifrån "genast", det kan du fråga vilken jurist som helst. Dessutom är det få som utför "ett snabbt foto" snabbt. Men det är den allmänna hanteringen det handlar om, inte ett foto specifikt. Det är bara ett så bra exempel.

  Vår jurist på Sportfiskarna får ibland gå in och läsa förarbetena när han ska tolka viss lagstiftning (nästan uteslutande Miljöbalken och oftast det lite krångliga kap. 11) som är oklar, så det kanske går att utläsa något där. Men antagligen inte, hela fiskelagstiftningen är i behov av en uppdatering, vi har gått och väntat flera år på det.

  När fisken ligger i håven befinner den sig inte i luften utan i sitt naturliga element, men kan fortfarande exempelvis artbestämmas om oklarheter föreligger (har den fettfena, är det verkligen en pigghaj etc.). Apropå skillnaden. Luftexponeringen tar inte sällan död på fisken, kring detta finns en väldigt dålig kunskap bland oss sportfiskare. Så länge vi poserar med fredade (fettfenelax från Östersjön, fisk under minimimått, pigghajar, fisk fångad under fredningstid) fiskar på bild på Facebook och nyhetssidor ber vi myndigheterna att pröva frågan. Jag lovar.

  /Markus

  SvaraRadera
 3. Tack för ett utförligt svar Markus!

  SvaraRadera