onsdag 12 juli 2017

Gott om smått i fredags

I fredags var Lennart Waje från Havsfiskeboken och Mackans barndomskompis Patrik Lindberg med Mackan och Isolabåten ute på vrakfiske i Kattegatt. Mängdmässigt bra fiske, tyvärr utan större fisk inblandat (förutom en och annan rejäl pigghaj som tyvärr blandade sig i leken). Gott om fin matfisk dock och alltid spännande med detta roliga fiske på lätt utrustning. Dessutom låg Kattegatt platt nästan hela dagen, det är ju inte så många sådana dagar på ett havsfiskeår. Totalt lurades hela 13 arter och dagens roligaste fångst kom när vi parkerade med elmotorn över ett vrak, skickade ner pillekrokarna för att lura någon rar art och en havskatt nöp på!

Den var som synes på fotot nedan av mindre storlek och fick gå tillbaka. Havskatten har likt många andra kommersiella arter varit överfiskad i flera decennier och har minskat kraftigt sedan 90-talet. Den misstänks dessutom kunna påverkas av klimatförändringar då Kattegatt får anses vara en sydlig gräns för arten. Dess lite säregna leverne med säsongsvis förekomst på steniga bottnar gör att den i princip inte kommer med i de standardiserade provfiskena som utförs. Havskatten beståndsuppskattas inte av Internationella Havsforskningsrådet (ICES), regleras inte av EU:s kvotsättning och är klassad som starkt hotad på ArtDatabankens rödlista.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar